Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

kleida
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viakonwalia konwalia

November 24 2014

kleida
3321 0d75 500
Żulczyk!

October 22 2014

kleida
9270 0341
Reposted fromzoja zoja viamarysia marysia
kleida
9023 23e5 500
Bukowski,mistrz.
Reposted fromhavingdreams havingdreams viamarysia marysia
kleida
Reposted fromfakuku fakuku viamarysia marysia

September 07 2014

kleida
5365 136a
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaSayid Sayid

August 06 2014

kleida
5773 d6c7 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viaSayid Sayid
7055 f034 500
Reposted fromdeviate deviate viaSayid Sayid

June 01 2014

kleida
 Z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromcaramina caramina viathoughtfulness thoughtfulness
kleida
Nasz dom będzie najpiękniejszym domem na całym świecie. Będzie w nim ekspres do kawy, wielki balkon, wanna i parapety całe obłożone miękkimi poduszkami. Na półkach będą stały nasze ulubione płyty i filmy, a w pudełkach bilety po przebytych koncertach we dwoje. W kuchni będziemy smażyć naleśniki i pić wino. W sypialni, na samym środku, będzie ogromne łóżko, na którym będziemy rozmawiać całe noce i tulić się do siebie. Cały ten dom będzie przepełniony po brzegi miłością, czułością i szczęściem. 
— z serii: skryte marzenia o przyszłości
Reposted fromkarlwho karlwho viathoughtfulness thoughtfulness
kleida
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viathoughtfulness thoughtfulness
2071 c719

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromhennaflower hennaflower vianotforgetme notforgetme
kleida
5282 c6a2 500
18.

May 03 2014

kleida
3194 b648 500
Maria Pawlikowska Jasnorzewska
Reposted fromadriannak adriannak vianotforgetme notforgetme

April 13 2014

kleida
Przestajemy słuchać pewnych piosenek, nie wzruszamy się na filmach, podczas których zawsze płakaliśmy. Nie rozumiemy już naszych ulubionych cytatów, nie doszukujemy się głębi w kiedyś ważnych słowach. Coś innego nas dotyka, coś innego porusza, nasza wrażliwość się zmienia, inaczej postrzegamy świat. Dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się. Nie rozumiemy swoich dawnych decyzji, wyborów. nie znamy już siebie sprzed kilku lat.  Doroślejemy. I tego nie da się zatrzymać. Więc miejmy szacunek dla samych siebie, nie patrzmy w przeszłość, dajmy szansę jej odejść. Otwórzmy się na nowe marzenia, szanse, możliwości. Będzie dobrze, nawet jeśli wydaje się to dziś absurdalne. Będzie dobrze.
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotforgetme notforgetme
kleida
To, że potrzebujesz pomocy nie sprawia, że jesteś mniej silna. Prawdziwi słabi ludzie to ci, co nie chcą przyznać, że potrzebują pomocy. To ci, którzy nie potrafią powiedzieć, że już nie mogą iść przez to samotnie. To są słabi ludzie. Proszenie o pomoc, branie pomocy... Przyznajesz się w ten sposób do słabości, co czyni cię silniejszą. Słabością świata są ci, którzy myślą, że wszystko gra i się z tym afiszują.
— Rachel Van Dyken, Ruin
Reposted frommefir mefir vianotforgetme notforgetme
kleida
Reposted fromscorpix scorpix vianotforgetme notforgetme
kleida
4193 8620
Reposted frommakle makle vianotforgetme notforgetme

April 12 2014

kleida
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSayid Sayid

March 23 2014

kleida
Psychoterapeuci znajdą dwadzieścia tysięcy powodów, dla których zakochałeś się w tej, a nie innej osobie. Powiedzą, że przypomina Twoją matkę albo ojca. Albo że jest ich biegunową odwrotnością. Że przypomina Ci Twojego pierwszego chłopaka/dziewczynę w którym/której zakochałaś się, czy zakochałeś w wieku siedemnastu lat i do tej pory tęsknisz za intensywnością tego uczucia. Że on lub ona ma wszystkie cechy, których Tobie brakuje, i dlatego świetnie się uzupełniacie. Że jesteście do siebie bardzo podobni i niezwykłość tego podobieństwa rozpaliła między wami ogień namiętności. Nic z tych rzeczy. Zakochujesz się w tej, a nie innej osobie, ponieważ to właśnie ta, a nie inna osoba. Nie ma wyjaśnienia, nie ma powodów. Nie ma żadnej racjonalizacji. To jest ta kobieta albo ten mężczyzna.
— Hillman
Reposted fromarbuzix arbuzix viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl